header image E-mail Home
 
 
P1150220
22.05.2016

Názor

Koľko toho by sme chceli povedať svojim kolegom, spolupracovníkom, obchodným partnerom, dodávateľom, odberateľom, či rodinným príslušníkom. Často si myslíme, že náš pohľad na vec a náš názor je ten najsprávnejší. Podľa neho by sa ľudia mali riadiť.

DSC_0094
15.05.2016

Rola

„Pokoj vám!“ Tieto slová by sme chceli počuť dnes v tejto uponáhľanej dobe, kedy sa nemáme možnosť ani na chvíľku zastaviť. Niekedy však zabúdame na to, že čas je veličina, ktorú nemôžeme ani urýchliť, ani spomaliť. Môžeme sa rozhodnúť, ako s časom naložíme. Ako využijeme čas, ktorý máme k dispozícii. Vo svojom živote zastávame role, ktoré sú súčasťou nášho života.

P1100251
1.05.2016

Láska

Veľa sa hovorí a píše o láske. Ale čo tá láska je? Čo znamená milovať toho druhého? Keď človek sleduje dnešnú spoločnosť, správanie sa ľudí a ich postoje, zisťuje, že sa veľa vecí zmenilo. Zmenila sa jedna zásadná vec, ktorej podstata je v nasledujúce otázke:

P1150233
24.04.2016

Svet

Nové prikázanie je odkazom pre náš všetkých: milovať tak, ako nás miluje Boh. A ako je to? Je to bez akýchkoľvek hraníc. Viete si predstaviť, že by ste dnes mali aplikovať toto evanjelium? Predstavte si takýto svet: Prídete na autobusovú zastávku a ľudia sa usmievajú.

P1150202
24.04.2016

Jednota

Ako vnímame jednotu? Čo pre nás jednota znamená? Ježiš hovorí o jednote Otca a jeho osoby. Ak chcem uplatňovať túto jednotu vo svojom živote v práci, v spoločnosti v rodine, čo by som mal urobiť? Na mnohé otázky nejestvuje iba jedna odpoveď, ktorá má všeobecnú platnosť.

123