header image E-mail Home
 
 
MeditaciaStAgatha
24.07.2016

Prosiť

Prosba v modlitbe: „chlieb náš každodenný daj nám každý deň“, nie je iba prázdnou frázou. Je to zvolanie človeka smerujúce k Bohu, aby Boh dal milosť každodennej práce. Dnes dennodenne musia zamestnávatelia zápasiť s novým fenoménom: ľudia nechcú pracovať. Nie je tu veľa ľudí, ktorí sú ochotní ísť do práce a svoju prácu aj kvalitne vykonávať.

Balenie
24.07.2016

Pracovné povinnosti

Koľkokrát sa v našom živote správame ako Marta. Myslíme iba na prácu a pracovné povinnosti a popritom nám unikajú veci duchovné a vzťahy s našimi blízkymi. Je nepochybne dôležité si uctiť aj hostí a pripraviť im občerstvenie. Ale tiež nezabúdajme im venovať čas. Čas je najvzácnejšou časťou života, v ktorom dokážeme sa jeden druhému darovať.

Cannobiozahrada
24.07.2016

Milosrdenstvo

V našej spoločnosti sa stalo ako keby úplnou samozrejmosťou, že iba v tom prípade pomôžeme, keď je to „za niečo“. Dnešné evanjelium hovorí však o niečom inom. Hovorí o milosrdenstve, ktoré sa nemá prejavovať iba vo výnimočných prípadoch, ale má byť naším každodenným poslaním. To každodenné poslanie sa má sústrediť aj na našu prácu, ktorú vykonávame.

DSC_0046
24.07.2016

Šírenie posolstva

Ježiš si vyvolil ľudí, ktorých poslal po dvoch na každé miesto, kam sám chcel ísť. On sám chcel navštíviť miesta a ohlasovať Božie slovo. Aj učeníci strávili nejaký čas s Učiteľom a potom nadišiel čas, aby sami šli a hlásali toto učenie. Takisto aj my počas vzdelávania, práce v konkrétnej firme a krajine, nadobúdame potrebné vedomosti, zručnosti, schopnosti.

DSC_0113
27.06.2016

Žičenie

Neprijatie Ježiša vyvolalo u učeníkov otázku pomsty. Možno im to vyčítať? Nie, nemožno, pretože oni rozmýšľali ako ľudia. Koľkokrát by sme sa chceli pomstiť za to či ono. Či už ide o peniaze, kariéru, nenávisť, nesympatiu atď. Ježišova odpoveď je plná pokory a porozumenia. On dáva človeku možnosť rozhodnúť sa a rešpektuje jeho rozhodnutie. Nenávisť nikam nevedie.

123