header image E-mail Home
 
 

Výročie

Dňa 20. 12. uplynie rok, čo nás do večnosti predišla naša milovaná dcéra, sestra, neter, vnučka, kamarátka, Prof. Assoc. Ing. Jaroslavá Kmecová, PhD., MBA, LL.M. Dobrý Pán Boh nám dal milosť prežiť s Jarkou krásnych 33 rokov, počas ktorých nám cez ňu ukazoval svoju lásku, dobrotu a nežnú prítomnosť. Ďakujeme Mu, že mohla byť súčasťou našich životných príbehov. I keď nám veľmi chýba, predsa dúfame, že jej nové miesto je teraz v láskavom a večnom objatí dobrého Boha, kde veríme, že za nás oroduje.

„Najkrajšia múdrosť je milovať Boha.” Sir 1,14

20.12.2017 bude výročná sv. omša za Jarku v Záhradnom v kostole Sedembolestnej Panny Márie o 18:30 hod.

Informácie ohľadom občianskeho združenia DARE na t. č.:
Kmecová Dominika 0915 128 366