header image E-mail Home
 
 
DSC_0113
27.06.2016

Žičenie

Neprijatie Ježiša vyvolalo u učeníkov otázku pomsty. Možno im to vyčítať? Nie, nemožno, pretože oni rozmýšľali ako ľudia. Koľkokrát by sme sa chceli pomstiť za to či ono. Či už ide o peniaze, kariéru, nenávisť, nesympatiu atď. Ježišova odpoveď je plná pokory a porozumenia. On dáva človeku možnosť rozhodnúť sa a rešpektuje jeho rozhodnutie. Nenávisť nikam nevedie.

DSC_0002
18.06.2016

Mlčanlivosť

„Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať…“ Koľko ľudí podpisuje zmluvy vo svojom zamestnaní, vo vzťahoch k obchodným partnerom, či v iných dohodách, dohodu o mlčanlivosti? A ako tieto dohody, ktoré nás zaväzujú, dodržiavame? V nedávnej minulosti sa stalo, že ešte ani samotný človek, ktorého sa dané skutočnosti týkali,

Kópia (2) – IMG_5745
10.06.2016

Dlh

Dlžník, veriteľ, úrok, úver, istina, pôžička, návratnosť, inflácia, deflácia a podobne sú pojmy, s ktorými sa takmer dennodenne stretávame. Ľudia sa naučili žiť na úver bez ohľadu na to, či to potrebujú alebo nepotrebujú. Človek si neuvedomuje, že každou pôžičkou, ktorú berie, sa stáva závislým na veriteľovi. Ani to nie je tak podstatné, pokiaľ má dostatok majetku alebo iných drahých kovov, patentov… (aktív), na splatenie týchto dlhov.

DSC_0099
6.06.2016

Ľudskosť

Žijeme v rýchlej dobe. Prívlastok „rýchla“ vyplýva aj z toho, že sme sa naučili používať technológie, ktoré nás spájajú. Dnes nie je problém odoslať odkaz na druhý koniec sveta a v priebehu pár sekúnd je náš odkaz doručený. Ak chceme konkrétnu informáciu oznámiť viacerým ľuďom, nie je to pre nás žiaden problém.

DSC_0114
30.05.2016

Pokora

Pokora je slovo, ktoré neradi počujeme. Dnes možno povedať, že toto slovo ani nie je moderné. Všímajme si postavenie stotníka – človeka, ktorý má v pomyselnej organizačnej štruktúre nad sebou vedenie a zároveň má podriadených.  Najprv posiela starších s prosbou o uzdravenie sluhu. Kto z nás sa takto stará o svojich podriadených? Kto z nás má záujem o svojich podriadených natoľko, že ich dobro je na prvom mieste?

123