header image E-mail Home
 
 
20160213_141706
10.11.2016

Utečenci

Aké silné slová na záver: „Ak vytrváte, zachováte si život.“ Čo to vlastne má človek robiť, aby si zachoval život? Ťažká otázka a ešte ťažšia odpoveď. Zoberme si, pre ilustráciu,  len jednu aktuálnu problematiku, migračnú krízu, kedy ide v prvom rade o život konkrétnych ľudí, voči ktorým nemáme často pochopenie ani my kresťania.

DSCN0758
10.11.2016

Konanie vo vzťahu k viere

V dnešnom evanjeliu sa stretávame s dvoma pohľadmi. Prvý pohľad predstavujú saduceji, ktorí neveria životu po smrti a druhý pohľad prestavuje Ježiš, ktorí hovorí o zmŕtvychvstaní. Tento konflikt, ktorý je opísaný v dnešnom evanjeliu, zažívajú ľudia aj dnes. 

DSCN0837
28.10.2016

Zdokonaľovanie

Človek má takú divnú predstavu o spravodlivom človeku. Myslí si, že spravodlivý človek sa takým narodí a takým aj zomrie. Myslí si, že mu to „bolo dané do vienka.“ Ale nie je to pravda. Každý človek začína rovnako: učí sa rozprávať, čítať, písať, osvojovať si cnosti atď. Aj Zachej z dnešného evanjelia mal takú istú možnosť.

DSCN0843
15.10.2016

Dôležité miesto

Zastávať v spoločnosti dôležité miesto je snom takmer každého človeka. Mnohí ľudia pre to „dôležité miesto“ sú ochotní spraviť čokoľvek, bez ohľadu na dôsledky. Prečo? Pretože mať moc, peniaze a vplyv je veľmi lákavé. Tieto tri obyčajné slová „moc, peniaze, vplyv“ môžu výrazne negatívne ovplyvniť život nejedného človeka.

DSCN0950
15.10.2016

Hľadanie pravdy

Kto z nás sa bojí Boha? Odvážna otázka tak pre veriacich, ako aj pre neveriacich. Každý z nás má svoju predstavu o fungovaní spoločnosti a každý z nás si myslí, že to vie najlepšie. Na druhej strane si musíme v pokore priznať, že ako národ nevieme oceniť a ani doceniť ľudí, ktorí sú vysoko morálni. Prečo? Pretože nehľadáme pravdu, alebo ochabujeme v hľadaní pravdy.

123